Archive by Author

Dydd Miwsig Cymru

Fel dathliad arbennig ar gyfer Dydd Miwsig Cymru dyn ni wedi creu 100 copi o ein sengl newydd “Anifeilliaid” (sy’n cynnwys y gân yn Gymraeg ac yn Saesneg) gyda B side o’r enw “Let Me Lose My Mind”. Mae rhain ar gael ar ein gwefan ac yn dod gyda sticer, bathodyn a cherdyn geiriau o’r sesiwn ffilmio am y fideo fydd yn dod allan dydd Gwener yma! Mae rhain yn gyfyngedig – unwaith mae nhw wedi mynd, mae nhw wedi mynd! Ewch amdani!

As a special celebration for Welsh Language Music Day we have created 100 copies of our new single “Animals” (which includes the song in Welsh and English) plus a B side “Let Me Lose My Mind”. These are available on our website and come with a sticker, badge and a lyric card from the filming of the music video which comes out this Friday. This is a one time thing – once they’re gone they’re gone! Go for it!

Anifeiliaid / Animals

Mae ein cân newydd “Anifeiliaid” ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg ar Apple Music, iTunes a Spotify! 

Our new single “Animals” is available in both Welsh and English on Apple Music, iTunes and Spotify! 

New Song!

We are excited to announce that our début album ‘All in the Mind’ is now available with a brand new track, ‘Pain’ on iTunes and Spotify. https://itunes.apple.com/gb/album/all…

allinthemindpain1press