Dydd Miwsig Cymru

Fel dathliad arbennig ar gyfer Dydd Miwsig Cymru dyn ni wedi creu 100 copi o ein sengl newydd “Anifeilliaid” (sy’n cynnwys y gân yn Gymraeg ac yn Saesneg) gyda B side o’r enw “Let Me Lose My Mind”. Mae rhain ar gael ar ein gwefan ac yn dod gyda sticer, bathodyn a cherdyn geiriau o’r sesiwn ffilmio am y fideo fydd yn dod allan dydd Gwener yma! Mae rhain yn gyfyngedig – unwaith mae nhw wedi mynd, mae nhw wedi mynd! Ewch amdani!

As a special celebration for Welsh Language Music Day we have created 100 copies of our new single “Animals” (which includes the song in Welsh and English) plus a B side “Let Me Lose My Mind”. These are available on our website and come with a sticker, badge and a lyric card from the filming of the music video which comes out this Friday. This is a one time thing – once they’re gone they’re gone! Go for it!

No comments yet.

Leave a Reply